قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 220000
حداکقر قیمت 230000
تلفن تماس --------