قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۰۳-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 290000
حداکثر قیمت 300000
تلفن تماس --------