قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 370000
حداکثر قیمت 400000
تلفن تماس --------