قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 150000
حداکقر قیمت 152000
تلفن تماس --------