قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 153000
حداکقر قیمت 158000
تلفن تماس --------