قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۸-۱۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 185000
حداکقر قیمت 190000
تلفن تماس --------