قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۱۴-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 165000
حداکقر قیمت 170000
تلفن تماس --------