قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 195000
حداکقر قیمت 200000
تلفن تماس --------