قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۱-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 165000
حداکثر قیمت 170000
تلفن تماس --------