قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 260000
حداکثر قیمت 270000
تلفن تماس --------