قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 330000
حداکثر قیمت 340000
تلفن تماس --------