قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 240000
حداکثر قیمت 260000
تلفن تماس --------