قیمت روز نهاده ها

قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۸-۱۰-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 248000
حداکثر قیمت 260000
تلفن تماس --------