قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 183000
حداکقر قیمت 188000
تلفن تماس --------