قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 200000
حداکقر قیمت 205000
تلفن تماس --------