قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۲۳-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 190000
حداکثر قیمت 200000
تلفن تماس --------