قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۰۷-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 285000
حداکثر قیمت 290000
تلفن تماس --------