قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 355000
حداکثر قیمت 365000
تلفن تماس --------