قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۱۲-۰۲-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 410000
حداکثر قیمت 420000
تلفن تماس --------