قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 450000
حداکثر قیمت 470000
تلفن تماس --------