قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 390000
حداکثر قیمت 405000
تلفن تماس --------