قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۰۵-۰۸-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 350000
حداکثر قیمت 375000
تلفن تماس --------