قیمت بوقلمون کشتار در تاریخ ۲۶-۰۷-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 345000
حداکثر قیمت 355000
تلفن تماس --------