قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 440000
حداکقر قیمت 500000
تلفن تماس --------