قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 490000
حداکقر قیمت 550000
تلفن تماس --------