قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۲۵-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 470000
حداکقر قیمت 502000
تلفن تماس --------