قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۱۷-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 500000
حداکقر قیمت 1610000
تلفن تماس --------