قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 500000
حداکثر قیمت 1700000
تلفن تماس --------