قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 640000
حداکثر قیمت 1400000
تلفن تماس --------