قیمت گوشت منجمد در تاریخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 880000
حداکثر قیمت 1680000
تلفن تماس --------