قیمت لیزین در تاریخ ۲۱-۰۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 320000
حداکقر قیمت 340000
تلفن تماس --------