قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۳۰-۰۳-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 74000
حداکقر قیمت 110000
تلفن تماس --------