قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 84000
حداکقر قیمت 117000
تلفن تماس --------