قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۱۱-۰۵-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 245000
حداکثر قیمت 345000
تلفن تماس --------