قیمت روز نهاده ها

قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 270000
حداکثر قیمت 400000
تلفن تماس --------