قیمت فسفات در تاریخ ۰۳-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 49000
حداکقر قیمت 52000
تلفن تماس --------