قیمت فسفات در تاریخ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 46000
حداکقر قیمت 52000
تلفن تماس --------