قیمت فسفات در تاریخ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 49000
حداکقر قیمت 51000
تلفن تماس --------