قیمت فسفات در تاریخ ۱۶-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 68000
حداکثر قیمت 72000
تلفن تماس --------