قیمت فسفات در تاریخ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 81000
حداکثر قیمت 84000
تلفن تماس --------