قیمت فسفات در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 98000
حداکثر قیمت 103000
تلفن تماس --------