قیمت یونجه در تاریخ ۱۹-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24000
حداکقر قیمت 28500
تلفن تماس --------