قیمت یونجه در تاریخ ۰۸-۱۱-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24000
حداکقر قیمت 34000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 26000
حداکقر قیمت 32200
تلفن تماس --------