قیمت یونجه در تاریخ ۱۶-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 21000
حداکثر قیمت 26000
تلفن تماس --------