قیمت گندم در تاریخ ۱۵-۱۱-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 14500
حداکقر قیمت 20000
تلفن تماس --------