قیمت گندم در تاریخ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16000
حداکقر قیمت 20000
تلفن تماس --------