قیمت گندم در تاریخ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23000
حداکقر قیمت 25000
تلفن تماس --------