قیمت گندم در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18500
حداکقر قیمت 21000
تلفن تماس --------