قیمت گندم در تاریخ ۰۱-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17000
حداکقر قیمت 23000
تلفن تماس --------