قیمت گندم در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 16500
حداکقر قیمت 20000
تلفن تماس --------