قیمت گندم در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 40000
حداکثر قیمت 45000
تلفن تماس --------