قیمت گندم در تاریخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 50000
حداکثر قیمت 52500
تلفن تماس --------