قیمت گندم در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 47000
حداکثر قیمت 55000
تلفن تماس --------