قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17000
حداکقر قیمت 20000
تلفن تماس --------