قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 25500
حداکقر قیمت 29000
تلفن تماس --------