قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 10000
حداکقر قیمت 14500
تلفن تماس --------