قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۰-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23500
حداکقر قیمت 26500
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 25500
حداکقر قیمت 28500
تلفن تماس --------