قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 3000
حداکقر قیمت 6000
تلفن تماس --------